Биеийн зүүж Камер

Цагдаагийн байгууллага Камер нь ихэвчлэн, олон нийттэй харьцах харилцаанд нь бичиж гэмт хэрэг үзэгдэл дээр видео нотлох баримт цуглуулах нь хууль сахиулах хэрэглэдэг байгаа видео бичлэг систем бөгөөд аль аль нь албан тушаалтан, иргэний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх нь мэдэгдэж байна.

WhatsApp Онлайн чат!