DMT16-Цагдаагийн зургийн аппарат

IP үнэлгээ: IP67 / EIS дүрс тогтворжуулагчтай / хэт бага Хөнгөн Гүйцэтгэлийн / Bluetooth / Нэмэлт GPS / Баригдсан нь WiFi

Цагдаагийн байгууллага Камер нь ихэвчлэн, олон нийттэй харьцах харилцаанд нь бичиж гэмт хэрэг үзэгдэл дээр видео нотлох баримт цуглуулах нь хууль сахиулах хэрэглэдэг байгаа видео бичлэг систем бөгөөд аль аль нь албан тушаалтан, иргэний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх нь мэдэгдэж байна.

Evidence Management Platform

Part I: When Multiple Devices Connected to PC.

Standalone software helps cameras upload data automatically after connected to PC, and data can be uploaded to server directly.

WhatsApp Онлайн чат!