• អំពី​ពួក​យើង

  អំពី​ពួក​យើង

  Since 2012, Diamante has been focusing on body worn camera, manufacture and software development.
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រង

  កម្មវិធីគ្រប់គ្រង

  ការគ្រប់គ្រងផ្នែកទន់ពេញលេញសម្រាប់កាមេរ៉ារាងកាយបានពាក់អាចត្រូវបានផ្តល់។
 • ជម្រើស ODM ដែល

  ជម្រើស ODM ដែល

  Diamants មានបទពិសោធជាអ្នកមាននៅលើ ODM ដែលជាជម្រើស (ក្រុមហ៊ុនផលិតរចនាដើម) ។

Evidence Management Platform

Part I: When Multiple Devices Connected to PC.

Standalone software helps cameras upload data automatically after connected to PC, and data can be uploaded to server directly.

WhatsApp Online Chat !